top of page

Ardal SMP20

Mae ardal SMP20 yn ymestyn dros 460km o Drwyn Larnog ym Mro Morgannwg i Benrhyn Santes Ann yn Sir Benfro. Mae'r ardal yn llawn harddwch naturiol, pwysigrwydd ecolegol, hanes a diwylliant. Rydym yn gwneud defnydd da iawn o’n hardal, gyda dinasoedd a threfi arfordirol, canolfannau diwydiannol a phrifysgolion ochr yn ochr â chestyll a bryngaerau ac adfeilion Rhufeinig. Er gwaethaf poblogaeth ddwys, mae'r berthynas rhwng pobl a’r amgylchedd yn ddwfn ar hyd yr arfordir hwn, gyda hanes hir o bysgota, hel cocos, ffermio, mwyngloddio, llongau diwydiannol, rhyfela a gwaith celf.

Gyda thirweddau naturiol eiconig a mannau ecolegol pwysig yn cynnwys Arfordir Jwrasig Cymru, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr, a Pharc Cenedlaethol Sir Benfro ynghyd â thirweddau diwydiannol fel gwaith dur nodedig Tata, Dinas Abertawe, tref Llanelli, porthladd Doc Penfro a Harbwr Aberdaugleddau, mae’r blaen yn cyflwyno her unigryw o ran newid y naratif ar reoli arfordirol i ddarparu canlyniadau cynaliadwy a theg ac ymdrin â chymhlethdodau amgylchedd naturiol cyfoethog a miloedd o flynyddoedd o hanes.

Mae'r dangosfwrdd hwn yn cynnwys gwybodaeth am ardal SMP20, a data o'n prosiectau. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am ein prosiectau.

bottom of page