top of page
Sandy Beach

Grŵp Peirianneg Arfordirol Bae Abertawe a Chaerfyrddin
(SCBCEG)

(Ar Erydiad Arfordirol)
"Rydym yn edrych ar ddegawdau o nawr yn llawer o'r cymunedau hyn ac mae hynny'n eithaf anodd i’w amgyffred, bod yn rhan o sgwrs fydd yn effeithio ar eich plant a'ch wyrion a chenedlaethau'r dyfodol hefyd."
- Sian Williams, Cyfoeth Naturiol Cymru

Ocean Coast Photographer

8

Aelod Sefydliadau Craidd

* A 5 aelod arsylwi

Sunset at the Beach

Dros 460km

O'r arfordir

Empty Beach

Dros 12,927

Eiddo Mewn Perygl o Lifogydd Llanw ac Erydu Arfordirol*

* Yn seiliedig ar ffigurau 2012 o Atodiad J Cynllun Rheoli Traethlin 2.

bottom of page